sanaset (1).jpg
 

Sanaset

on kainuulainen yritys, joka tarjoaa puheterapiapalveluja ja työnohjausta.

Ajatuksenamme on, että

aidon kohtaamisen kautta voimme yhdessä

löytää uusia mahdollisuuksia toimia.

Tavoitteenamme on löytää useita eri näkökulmia, sekä polkuja kulkea arjen tilanteissa. 

 

Autamme ammattilaisina tavoitteiden asettelussa, harjoittelutapojen etsimisessä,

sekä syntyvien taitojen ja muutosten

siirtymisessä arkeen. 

R5AK9040.jpg

Palvelut

Puheterapia
 

Asiakkainamme on lapsia, joilla on erilaisia puheen, kielen, vuorovaikutuksen tai kommunikaation vaikeuksia​.

Puheterapia voi olla pitkäkestoinen kuntoutusprosessi ja/tai sisältää lyhyitä arviointikokonaisuuksia puheen- ja kielentaitojen kartoittamiseksi. Puheterapia voi toteutua myös etäyhteyden kautta.
 

 Onnistunut terapiasuhde perustuu luottamukseen, sekä avoimeen ja kunnioittavan vuorovaikutukseen asiakkaan,  perheen ja lähiympäristön ihmisten kanssa. 

Puheterapiaan voi hakeutua KELA:n kuntoutuspäätöksellä, maksusitoumuksilla tai omakustanteisesti. Toteutamme puheterapiapalveluja myös alihankintana Terapiamerkurius Oy:lle. Terapiapaikkoja voi tiedustella suoraan meiltä .

 

Lisää tietoa puheterapiasta Puheterapeuttiliitto. Tietoa kommunikaatiomenetelmistä ja materiaaleista Papunet, Viitottu rakkaus, Suvi-viittomat.

Työnohjaus

Työnohjaus on ohjaajan ja ohjattavien yhteinen matka työn sisällön ja merkitysten uuteen oivaltamiseen. Se on työidentiteetin vahvistumista ja monipuolistumista. Yhdessä, huolellisesti toisiamme kuunnellen ja keskustellen syntyy arvostava vuoropuhelu, joka avaa näkökulmia työhön, työrooleihin ja kohtaamistapoihin.

Työnohjausprosessi perustuu ohjattavan lähtökohdista nouseviin tarpeisiin. Tavoitteena on ohjattavan toimijuuden vahvistuminen työroolissa, sekä ammatillisen itsetunnon vahvistuminen ja inspiroituminenkin. Yhdessä asetetut tavoitteet palvelevat ohjattavan/ ohjattavien, sekä organosaatioiden työhön liittyviä toiveita ja kehitystarpeita. 

Työnohjausprosessissa kerrotut tarinat tulevat eläviksi, niiden sisällöt ja merkitykset selkiytyvät, ja syntyy uusia merkityksiä. Yhdessä on mahdollista katsoa asioita läheltä ja kauempaa, sekä tarkastella mennyttä ja tulevaa. Dialogin kautta huomataan jo olevat vahvuudet, polku tulevaan hahmottuu, ja voi konkretisoitua uuden tien ensimmäinen askel. 

Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena, sekä työnohjauksena esihenkilöille ja työnohjaajille. Työnohjaus voidaan toteuttaa lähi- tai etäohjauksena. 

 

 


 

 
R5AK8967.jpg

Anu Kortelainen

Puheterapeutti, FM

Työnohjaaja (Story)

Toimitusjohtaja

040 7027505 anu.kortelainen@sanaset.net 

R5AK8995.jpg

Maijaliisa Mikkonen

Puheterapeutti, FM

Sairaanhoitaja, AMK

040 5217050 maijaliisa.mikkonen@sanaset.net

 

Tietoa meistä