top of page
Sanaset

Sanaset

on kainuulainen yritys, joka tarjoaa puheterapiapalveluja, työnohjausta ja puheterapeuttista konsultaatiota.

Ajatuksenamme on, että

aidon kohtaamisen kautta voimme yhdessä

löytää uusia mahdollisuuksia toimia.

Tavoitteenamme on löytää useita eri näkökulmia, sekä polkuja kulkea arjen tilanteissa. 

 

Autamme ammattilaisina tavoitteiden asettelussa, harjoittelutapojen etsimisessä,

sekä syntyvien taitojen ja muutosten

siirtymisessä arkeen. 

R5AK9040.jpg

Palvelut

Puheterapia
 

Puheterapia-asiakkainamme on lapsia, joilla on erilaisia puheen, kielen, vuorovaikutuksen tai kommunikaation vaikeuksia​.

Puheterapia voi olla pitkäkestoinen kuntoutusprosessi ja/tai sisältää lyhyitä arviointikokonaisuuksia puheen- ja kielentaitojen kartoittamiseksi. Puheterapia voi toteutua myös etäyhteyden kautta.
 

 Onnistunut terapiasuhde perustuu luottamukseen, sekä avoimeen ja kunnioittavan vuorovaikutukseen asiakkaan,  perheen ja lähiympäristön ihmisten kanssa. 

Puheterapiaan voi hakeutua KELA:n kuntoutuspäätöksellä (pohjoinen ja itäinen vakuutuspiiri), hyvinvointialueiden maksusitoumuksilla tai omakustanteisesti.  

 

Terapiapaikkoja voi tiedustella suoraan meiltä.

 

Lisää tietoa puheterapiasta Puheterapeuttiliitto. Tietoa kommunikaatiomenetelmistä ja materiaaleista Papunet, Viitottu rakkaus, Suvi-viittomat.

Työnohjaus ja konsultaatio

Työnohjaus on ohjaajan ja ohjattavien yhteinen matka työn sisällön ja merkitysten uuteen oivaltamiseen. Se on työidentiteetin vahvistumista ja monipuolistumista. Tavoitteena on avata näkökulmia työhön, työrooleihin ja kohtaamistapoihin. Viitekehyksenä  meillä on dialogisuus ja voimavarakeskeisyys, jossa ajatuksia yhdessä tarkastelemalla, tarinoita uudelleen kertomalla ja konkreettisia muutostavoitteita yhdessä miettimällä voidaan löytää työhön uusia lähestymistapoja ja toimintamalleja.

 

Hyödynnämme työnohjauksessa myös positiiviseen psykologiaan pohjautuvaa positiivisen johtamisen ajattelumallia sekä ns. laajaa vahvuusnäkemystä, jossa työntekijöiden arvot, taidot ja vahvuudet ja niiden hyödyntäminen nähdään mielekkään ja kehittyvän työskentelyn sekä hyvän johtamisen voimavarana.

Työnohjausprosessi perustuu ohjattavan lähtökohdista nouseviin tarpeisiin. Tavoitteena on ohjattavan toimijuuden ja ammatillisen itsetunnon vahvistuminen. Miten jaksaa ja viihtyä työssä paremmin? 

Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä-, työyhteisö- tai esihenkilö-/ johdon työnohjausta.

Työnohjaus ja konsultaatio voivat toteutua myös etäyhteydellä.

Ammatillisella konsultaatiolla voimme tukea puheterapeuttikollegan ammatillista kasvua ja asiakastyöskentelyä. Kerro meille toiveistasi, niin lähdemme mielellämme yhteiselle matkalle!

 

Ota yhteyttä ja voimme yhdessä miettiä, millainen prosessi sopisi sinulle parhaiten!

 

 


 

Palvelut
IMG_2795_edited_edited_edited.jpg

Anu Kortelainen

Puheterapeutti, FM

Työnohjaaja (Story)

Toimitusjohtaja

040 7027505 anu.kortelainen@sanaset.net 

IMG_3232_edited.jpg

Maijaliisa Mikkonen

Puheterapeutti, FM

Sairaanhoitaja, AMK

040 5217050 maijaliisa.mikkonen@sanaset.net

Tietoa meistä

Tietoa meistä

Ota yhteyttä
Ajanvaraus
bottom of page